Monday, May 12, 2008

happy mother's day!
mom is not perfect, very demanding in terms of academic grades, strict (no boyfriend during studies but I failed to keep it), can still do the laundry till 2am, can sleep 2 hours and get up early at 5pm to prepare our breakfast and baon at school. well, I thank the Lord for giving me a mom like her, she is so precious a treasure that is worth keeping in my heart. (hahahahh sipsip) anyway she may not read this blog but I am not bribing her for whatever reason or so, but here is what I can only say, "Nanay, salamat po sa iyo. Salamat at ako ay binigyan ng Lord ng katulad mo mapagaruga, maalalahanin, masipag, matalino, mabait, istrikta, at higit sa lahat may takot sa Diyos. Di ka man perfekto na kahit ako man ay hindi rin, ngunit nais kong sabihin sa iyo na mahal kita. Maaga man ako nagasawa, at di pa ganung nakatulong sa pamilya ngunit kakayanin kong bumawi sa iyo. Nanay ipapangako ko sa iyo bibigyan ko kayo ni tatay ng sariling bahay at lupa. Pinapanalangin ko sa Diyos lagi na sa tuwina pagaanin ang inyong buhay. Nanay sorry sa lahat ng naging pagkakamali ko sa iyo, sa mga bagay na ipinagsuway ko, sorry po. Nanay, malaki ang naging kontribusyon mo po sa buhay ko. Salamat, salamat nanay."


i may not have a perfect dad and mom in the world, but I thank You God for You have made us to be perfectly fit with each other.

No comments:

Post a Comment